Adatvédelmi tájékoztató

Az adatkezelő neve: Rádió Szombathely Taxi Szövetkezet
Az adatkezelő címe: 9700 Szombathely Hunyadi út 2.
Az adatkezelő elérhetőségei:
Központi E-mail cím: radio1szombathelytaxi@gmail.hu
Központi telefonszám: +36 94 322 222
Az adatkezelés megnevezése:
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdése alapján az érintett önkéntes és hozzájárul az alábbi adatok kezeléséhez.
A kezelt adatok:
a)
A taxi rendelés során kötelezően, vagy a felhasználó önkéntes tevékenységének következtében megadott adatok:
Utas neve, Utas telefonszáma.
A megrendeléshez megadott minden cím és naptári adatok. b)
A felhasználó önkéntes tevékenysége által megadott profiladatok.
Az adatkezelés célja:
A taxi rendelés során megadott adatok felhasználásának célja, hogy a megrendelő által megadott időben és helyen, a taxi szolgáltatást biztosítsuk. Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Személyes adatokat harmadik személyeknek csak a felhasználó előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra.
Az adatkezelés időtartama:
A telefonhívásokat – ideértve a megrendelést, annak elfogadását és a feladatot teljesítő személytaxi vezetője részére történt továbbítását is – papír alapú formában rögzíteni kell, és a rögzítésétől számított legalább 3 hónapig meg kell őrizni.
Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége:
Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Ön a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.
A felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai:
Személyes adatai kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az Adatvédelmi törvény valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is.

Szombathely 2018.05.20.